【AIPP雇主担保移民成功案例】飞出国客户X女士2174软件开发全家PR准签!

飞出国:客户X女士,职业2174软件开发,2019年12月获得海洋四省雇主offer,2020年2月递交Endorsement(相当于省提名)申请,6月Endorsement获批,9月递交联邦PR及工签申请,2021年4月工签获批,10月PR准签全家喜获枫叶卡!