AIPP加拿大海洋四省雇主担保招聘信息: 某贸易公司现招聘销售主管,有意者从速

加拿大海洋四省某贸易公司现招聘 Supervisor & Sales Supervisor,要求雅思至少4.5分,一年以上相关工作经验,有意者请尽快与飞出国联系!